whatsapp

Ergen Terapisi

Ergen Terapileri

Tomatis Metodu, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilerde, ilgili yabancı dile ait ritim yapılarının tam olarak yerleşmesine olanak tanır. Yerleşen ritim sayesinde, sözcük dağarcığı, söz dizimi ve dilbilgisinin öğrenilmesi çok daha kolay bir hal alır. Bir Avrupa Birliği programı kapsamında yedi farklı üniversitede yürütülen bir araştırmada, Tomatis® Metodu ile yabancı dil öğrenme süresinin yarı yarıya kısaltılabildiği kanıtlanmıştır.

Sınav Kaygısı

Dikkat, dışımızda gelişen bir olaya ya da bir düşünceye karşı seçici farkındalık oluşturup devam ettirme yetisidir. Sinir sisteminin, dışarıdan gelen her tür bilgiyi almaya hazır olmasını sağlayan genel uyanıklık durumunun ifadesidir. Fazla bir zihinsel çaba gerektirmeyen, rutin veya alışıldık etkinlikler (bir belgenin gözden geçirilmesi ya da kopyalanması gibi) söz konusu olduğunda bile, yapılması gereken iş için yeterince uzun konsantrasyon süresi ortaya koyamayan çocuklar ve yetişkinlerde dikkat güçlüğünden söz edilir. Tomatis® Metodu, kortikal uyarım da denilen, beynin uyarımına ilişkin genel etkisine ek olarak, seçici dikkat üzerinde de son derece olumlu etkiler yaratabilmektedir. Tomatis Metodunun dayanağını oluşturan Elektronik Geçitleme sistemi, ses zıtlıkları yaratır ve bu da beyni sürekli olarak doğal bir şaşırma etkisine mazur bırakır. Amaçlanan şey, beyin tarafından, otomatik değişim tespit mekanizmalarının geliştirilmesidir. Danışan, bu mekanizmaları özümsendiğinde, kendisini gerçekten ilgilendiren bilgileri daha kolay belirleyebilecek, ikincil bilgileri reddetme ya da arka plana atma becerisini sergileyebilecektir. Tomatis® Metodu, bu açıdan, beraberinde hiperaktivite bulunsun ya da bulunmasın, dikkat eksikliği bozukluğu (çeken çocuklar ve yetişkinlerin desteklenmesinde tamamlayıcı bir yaklaşımdır.

Stres güçlü bir gerginlik ve kaygı kaynağıdır. Kişiyi tehdit ederek, duygusal ve fiziksel tepkiler vermesine neden olur. Hatta şiddetli ve uzun sureli olduğu durumlarda depresyona neden olabilir. Tomatis Metodu, işitme sisteminin de bağlı olduğu limbik sistem (beynin orta bölümü) üzerine etki eder. Limbik sistemin görevleri arasında duygu, bellek ve öğrenme mekanizmaları da yer almaktadır. Bunun yanında, salyangoz da bir kortikal yüklenme yaratmaktadır. Dolayısıyla, limbik sistem ve prefrontal korteks üzerinde etki yaratan Tomatis Metodu, stres ve kaygı ile bağlantılı duygu durum bozukluklarının aşılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda stres seviyesinin düzenlenmesi üzerinde de doğrudan etki yaratır.

Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Tomatis Metodu, işitme sisteminin de bağlı olduğu limbik sistem (beynin orta bölümü) üzerine etki eder. Limbik sistemin görevleri arasında duygu, bellek ve öğrenme mekanizmaları da yer almaktadır. Bunun yanında, salyangoz da bir kortikal yüklenme yaratmaktadır. Dolayısıyla, limbik sistem ve prefrontal korteks üzerinde etki yaratan Tomatis Metodu, bireyin depresyondan kurtulması ve duygu durumunun düzenlenmesinde doğrudan etkiye sahiptir.

Sevdiğiniz bir kişiyi, bir uzvunuzu ve hatta çok değer verdiğiniz bir eşya ya da mülkü kaybetmeniz, hayatınızı geri dönüşsüz bir şekilde değiştirebilir. Böyle bir kaybın ilk etkisi, duygusal bir altüst oluştur. Kişi bir anda dünyanın başına yıkıldığını hisseder ve uzun bir süre başına ne geldiğini ve bunun neden olduğunu anlamlandırmaya ve yeni kimliğini ve gündelik hayatını yeniden kurmaya çalışır. Yas tutan kişi önemli bir kişiyi kaybetmenin yanı sıra kendisinden de bir şeyler kaybeder ve dolayısıyla farklı bir şekilde hissedebilir, davranabilir ya da görünebilir ve ayrıca başka insanlar da ona farklı bir şekilde davranabilirler.


Scroll to Top