whatsapp

Tomatis® Metodu Nasıl Uygulanır?

 Tomatis® Metodu

Tomatis metodu işitsel algıyı kuvvetlendiren iletişimi, algılamayı ve dikkati en üst seviyeye çıkaran işitsel algıyı güçlendiren pedogojik yöntemdir. 30 yıldır 70 ülkede temsil edilen 200 devlet okulunda uygulanmata olan ses terapisidir., TalksUp adı verilen, danışana belli teknik parametreler uyarınca işlenmiş müzik ve ses dinleten, taşınabilir bir aygıt kullanılmaktadır.

Uygulama aşamasında;

1- ÖN GÜRÜŞME:
Yaşadığınız güçlüğe müdahaleyle ilgili çocuk, ergen, yetişkin ve özel gereksinimi olan bireyler için merkezimize gelen anne babalar, çocuğun içinde bulunduğu durumun tam anlamıyla açığa çıkartılmasını sağlamak amacıyla ayrıntılı bilgi alınarak uygulanacak olan müdahale programı planlanır.

2- DİNLEME SEANSLARI (PASİF ÇALIŞMA):
Tomatis Uygulayıcısı tarafından sizin için özel olarak belirlenecek dinleme programlarında yer alan pasif dinleme seansları, özel olarak tasarlanmış TalksUp® aygıtı aracılığıyla size dinletilir. Seans sırasında, stres yaratmayan veya fazla konsantrasyon gerektirmeyen her türlü etkinliğe izin verilmektedir. Uygulanacak seansların sayısı ve uzunluğu, yaşadığınız sorun tiplerine göre değişecektir. Genel olarak günde yaklaşık iki saatlik seanslar halinde 13 gün boyunca uygulanmaktadır.

3- DİNLEME SEANSLARI (AKTİF ÇALIŞMA):
Sizin için aktif, yani konuşmalı dinleme seanslarının düzenlenmesini de uygun görebilirler. Sesli okuma yapma veya söylenenleri tekrarlama şeklinde uygulanan aktif çalışma boyunca, mikrofona ilettiğiniz kendi sesiniz, Tomatis etkisine özgü teknik parametreler doğrultusunda işlenip tekrar kulağınıza yönlendirilir. Kendi sesinizi, konuşmanızla eş zamanlı olarak, ancak üzerinde düzeltmeler yapılmış şekilde duyar, böylece konuşmanızı düzeltme sürecine girersiniz.

4- SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ:
Sizin için uygun görülen dinleme seansları tamamlandığında, bir sonuç değerlendirmesi yapılacak ve böylece kaydedilen ilerleme ölçülecek, ilave seanslara ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenecektir.

Beklenen faydalar:
Tomatis Metodunun etkinliği, 80’i aşkın makalenin yanında, klinik ve bilimsel çalışmalarla da doğrulanmış durumdadır. 70 ülkeyi aşkın yerlerde uygulanmaya devam etmekte olup bilimsel olarak elde edilen sonuçlarla araştırmacıları şaşırtan ve daha ileri çalışmalar için teşvik eden bilimsel araştırmaların hâlâ erken bir aşamada bulunmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalar incelendiğinde;

2015 yılında Özel eğitime ihtiyaç duyan ve duymayan 1330 çocukta temel becerilerin gelişimi ile Tomatis® Metodunun kullanımı arasındaki ilişki ve Öğrenme becerileri, Sosyal beceriler, dil becerileri ve müzikal becerilerin gelişmesinde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir.

2007 yılında İşitsel İşlemleme Bozukluğu (APD) Yaşayan 41 Çocukla Yürütülen Çalışmada 90 saatlik Tomatis uygulaması sonucunda çocukların başka terapi desteği olmaksızın İşitsel Ayırt Etme, İşitsel Hafıza, işitsel Ardışık Bellek, Anlık Bellek ve Sözcük dağarcıklarında, yönergeleri Yorumlamada ve Genel İşitsel İşlemleme biçimlerinin geliştiği belirlenmiştir.

2005 yılında Yüz Otistik Çocukta Temel Tomatis Programının çocukların gelişimine yönelik etkileri incelendiğinde çocukların Okuma, Yazma alanlarında, İmla, Yaratıcılık, Rahatlama, Müzik ve Söz Becerileri, Hareket, Spor ve Ritim, Davranış, Dikkat, Dinleme ve Konuşma becerilerinin yüksek düzeyde geliştiği ortaya koyulmuştur.

Stres bozukluğu yaşayan 100 yetişkinle yürütülmüş çalışmada - 90 saatlik Tomatis® uygulaması sonucunda Uyku güçlüğü, Tükenmişlik düzeyleri ve depresyon düzeyleri ciddi düzeyde azaldığı belirlenmiştir.

Anksiyete Yaşayan 29 İlkokul Öğrencisi ile Yürütülen araştırmada tomatis uygulamasının anxiyete düzeyini azalttığı ortaya koyulmuştur.

Dikkat Eksikliği (ADD) Yaşayan 25 Çocukla Yürütülen Çalışmada 30 saatlik Tomatis® uygulaması sonucunda çocukların işlemleme hızlarında artış olduu belirlenmiştir.

Öğrenme ve iletişim güçlüğü çeken 225 çocuk ile uygulanan tomatis uygumalası sonucunda çocukların Dilsel, Psiko-motor, Kişisel ve sosyal, davranışsal, Bilişsel ve İşitsel becerilerinin geliştiği ortaya koyulmuştur.

Tomatis Metodundan beklenen faydalar iki bölümde ele alınmalıdır. Birincisi danışan kişi de gözle görünen değişim, diğeri ise danışanın kendi için de yani duygusal dünyasında hissettiği değişimdir. İlk değişim dinleme kürlerinden sonra bir kaç hafta içinde görülebilmektedir. Bu da Tomatis Metodu’nun dinamik bir yöntem olduğunu ve kişilerin rahatça faydalanabileceğini gösteriyor.

 Tomatis® Metodu

Not: *Kullandığımız değerlendirme araçları, danışan profilini belirleyebilmeleri ve dinleme seanslarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirebilmeleri yolunda Uygulayıcılara yardım etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu araçlar, tıbbi tanılama amacı taşımamaktadır.


Scroll to Top