whatsapp

Sıkça Sorulan Sorular

Tomatis® Metodu

Standart bir Tomatis® programı, her gün 2 saatlik seansların yer aldığı 13 günde tamamlanır. Program tamamlandığında, sonraki programa kadar 4 ila 8 haftalık ara uygulanır. Başlangıçta ağırlıklı olarak pasif (dinlemeli) seanslardan oluşan programlara, belli bir aşamadan sonra aktif (konuşmalı) seanslar da eklenmeye başlar.

Tomatis Uygulayıcılarından, kendi alanlarındaki çalışmalarda, Tomatis® Metodu dışında da kullandıkları genel değerlendirme araçlarından faydalanmalarıistenmektedir. Her Uygulayıcı, sahip olduğu mesleki profile bağlı olarak, belli testler ve araçları kullanabilmektedir. Gelişim çizgisini değerlendirmek için, bunların yanında, önceden hazırlanmış Tomatis® öğrenme testleri (TED-Tomatis® Değerlendirme Veri Tabanı) ve Tomatis® Dinleme Test Sistemi’nden yaralanmak da mümkündür.

Hayır. Bazı kişiler, kaydedilen ilerlemenin program ara dönemlerinde ve hatta program sırasında belli ölçüde ortadan kaybolduğu hissine kapılabilirler. Beyin, en hafif uyarımlar karşısında bile kendini koruma eğilimi sergileyebilir. Bu nedenle, uygulayıcı tarafından belirlenmiş protokolün izlenmesi ve ihtiyaç hissedildiğinde uygulayıcıdan destek istenmesi önemlidir. Tomatis® Metodu ile sağlanan sonuçlar kalıcıdır. Bazı durumlarda, bu kalıcılık etkisi sistematik bir hal almayabilir.

Bazı kişilerde ilk etkilerin çok hızlı bir şekilde, sadece birkaç haftalık ve hatta günlük uygulama ile ortaya çıktığı görülebilmekle birlikte, istikrarlı ve uzun süreli etkilerin elde edilebilmesi için, yoğun bir içeriğe sahip olan Tomatis® Metodu programlarının, öngörülen protokol uyarınca tamamlanması gerekir.

Sayısız çalışma ile gösterilmiş olduğu gibi, bu sorunun yanıtı evettir. Tomatis® Metodunun yaratacağı etkiler, sizde veya çocuğunuzda bulunan özelliklere göre değişecek olmakla birlikte, sonuçları etkileyen ortak etmenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Motivasyon düzeyi: Tomatis Metodu, beyinde uyarım yaratmak üzere tasarlanmıştır ve danışanın dinleme seanslarına motive olmuş bir şekilde düzenli katılımı çok önemlidir. Bu bakımdan, belli bir kişisel özveri ve motivasyon gerektirir. Dolayısıyla, çocuklar ve gençlerin, ikna edilmeden katılıma zorlanması doğru olmayacaktır. Aynı zamanda, Tomatis® Metoduna neden başvurulduğunu ve nasıl bir etki elde edileceğini danışanın anlaması da önem taşır.

Yaş: Tomatis® Metodu, beynin esnekliği bakımından, küçük yaşlarda daha ekili olmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Destek: Seanslar sırasında profesyonellerden alınacak destek önemlidir.

Takip: Önerilen tüm seanslara katılmak ve program sona ermeden katılımı bırakmamak önem taşır (en az 2 program).

Tomatis® Metodundan türetilmiş diğer yaklaşımların genelinde, Tomatis® etkisini doğuran teknik parametrelerin sadece bazıları kullanılmakta, örneğin sadece Mozart müziğine, kemikten iletime ya da yüksek frekanslı ses filtrelerine yer verilmektedir. Tomatis® Metodu ise tüm bu parametrelerin bir arada kullanıldığı, gelişkin bir programdır.

Tomatis® Metodundan söz edebilmek için, tescilli aygıtlar kullanılmasının, sadece özel eğitimden geçmiş, www.tomatis.com adresinde yer alan, kendini “Tomatis® Uygulayıcısı” şeklinde tanıtan uzmanlarca uygulama yapılmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Müzik terapisinde, müziğin kendisi, danışanı bir duygu ve yaratım sürecine sokmak için kullanılırken, Tomatis® Metodunda ise Geçitleme® yoluyla ses zıtlığı etkilerinin yaratılması gibi Tomatis® parametrelerinin devreye sokulması için müzikten yararlanılmaktadır.

Evet. Tomatis® Metodu, başka terapilere ait etkilerin beyinde yerleşmesine de yardımcı olan, tamamlayıcı bir yaklaşımdır. Duyusal bilginin beyin tarafından daha etkin bir şekilde işlenmesine destek verdiği için, fizyoterapi, ergoterapi veya konuşma terapisi ile bir arada uygulanabilir.

Bunun yanında, Tomatis® Metodunun uygulanması, hiçbir zaman diğer terapi veya tedavilerin durdurulması için gerekçe değildir.

Seansların mümkün olduğunca erken yaşta başlaması önerilmekle birlikte, bebeklerde seans uygulama protokollerinin bir Uygulayıcı tarafından uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Evet. İşitme kaybınız %80’in altındaysa, Tomatis® Metodu size de fayda getirebilecektir. Ancak, Tomatis® programına başlamadan önce bir KBB uzmanı ve/veya odyolog ile görüşmeniz önerilmektedir.

Tomatis® Metodunun, işitme işlevini onarmak için değil, dinleme işlevini yukarı taşımak için tasarlanmış olduğu unutulmamalıdır. İşitme ve dinleme, birbirinden çok farklı işlevlerdir. İşitme, seslerin algılanabilme yetisi şeklinde tanımlanırken, dinleme ise bu seslerin doğru şekilde analiz edilme becerisidir. İşitmede edilgen, dinlemede ise bilişsel bir işlevden söz edilir.

Program ve seans ücretleri, merkezin bulunduğu yer, Uygulayıcının uzmanlık dalı, mesleki eğitim altyapısı ve Tomatis® Metoduna paralel olarak sunulan başka desteklerin varlığı gibi nedenlerle değişebilmektedir.

Fiyat, hiç kuşkusuz önemli bir tercih kıstası olmakla birlikte, öncelikle, sizin ya da çocuğunuzun sorunları açısından en uygun alanda uzmanlaşmış Uygulayıcıyı belirlemeniz önerilmektedir. Mümkün olduğu sürece, ilk tercih kıstası bu olmalıdır.

Günde iki saatlik uygulama, çocuklar ve otizm spektrum bozukluğu gibi sorunlar yaşayan başka kişiler için fazla uzun görülebilmektedir. Belli durumlarda, program uygulama protokolünün, Uygulayıcı tarafından mevcut koşullara uyarlanması mümkündür. Ancak, anne babalarca korkulanın aksine, çocuklar seans sırasında çoğu zaman ciddi olumsuz davranışlar sergilememekte ve kendilerini rahatsız etmeyen bu ılımlı akustik dünyanın içinde eğlenceli zaman geçirmektedirler.

Seanslar sırasında gerginlikten uzak ve rahat olmanız gerekmektedir.

Sizi strese sokacak etkinliklerden kaçınmalı, ayrıca TV, bilgisayar, akıllı telefon ve IPad® gibi ekran içeren aygıtlardan uzak durmalısınız. Bunun yanında, bir şeyler yemenize ya da sakız çiğnemenize de izin verilmemektedir. Yapbozlar, karalama ve çizimler, temizlik işleri, yürüme vb. sizi rahatlatacak etkinlikler ise uygun görülmektedir.

Tomatis® Metodu, bir uyarım programıdır. Duyusal bilgilerin daha iyi işlenmesini sağlamak üzere beynin eğitilmesi için tasarlanmıştır. Tüm eğitim yaklaşımlarında olduğu gibi, sağlanan değişikliklerin beyin tarafından özümsenebilmesi için tekrara ihtiyaç vardır. Seansların yoğunlaştırılmış içeriği ise, ters etki yapabilecek aşırı uyarımdan kaçınmak amacıyla ara dönemlerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Evet. Tomatis Metodu, doğal ve noninvaziv bir eğitim programıdır. Zorlayıcı olmayan ses etkileri yoluyla beyinde uyarım sağlar. Güvenlidir ve ağrıya yol açmaz.


Scroll to Top